Cookies

Na týchto webových stránkach pracujeme so súbormi cookies. Viac si o našej práci s cookies môžete prečítať nižšie.

Naše kontaktné údaje sú:

Flexigate, s.r.o.
Za Strahovem 339/20
169 00 Praha 6
IČ: 17798442
DIČ: CZ27678849
zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, spis. zn. C 51373

Tel: +420 602 513 006
E-mail: hamzova@flexigate.cz

Čo sú cookies ak čomu slúžia

Cookies sú textové súbory, ktoré po obmedzenú dobu ukladajú určité informácie. V okamihu, keď prvýkrát vstúpite na príslušnú internetovú stránku, váš prehliadač tieto súbory automaticky stiahne a uloží do vášho zariadenia (telefón, tablet, počítač). Súbor cookie obsahuje najmenej dva komponenty, a to názov a hodnotu súboru. Obvykle obsahuje aj dátum, kedy dôjde k jeho automatickému zmazaniu (to je nastavené podľa plánovanej životnosti daného súboru). Existuje rozdiel medzi súbormi cookies platnými počas relácie (session cookies) a trvalými súbormi cookie (persistent cookies). Súbory cookie platné počas relácie sú automaticky vymazané ihneď potom, čo príslušná prehliadacia relácia skončí. Trvalé súbory cookie zostanú vo vašom počítači uložené po celú dobu životnosti príslušných súborov cookies ak ich vymazaniu dôjde až na konci uvedenej doby.

Súbory cookies sú určené na to, aby používateľom uľahčovali návštevy internetových stránok a aby pre nich boli návštevy užívateľsky príjemné. Súbory cookies si uložia vami preferované nastavenia, a pokiaľ sa na určitú internetovú stránku vrátite opakovane, umožnia stránke „spomenúť si“, ktoré produkty ste naposledy vložili do košíka, alebo zaistia, aby sa stránka automaticky zobrazila vo vami preferovanom nastavení alebo s preferovanou veľkosťou písma.

Aké typy cookies používame

• Technické, funkčné
Tieto cookies sú potrebné na to, aby sme vám zobrazili naše webové stránky a aby fungovali tak, ako majú (napr. aby sa vám náš obsah zobrazoval v nastavení, ktoré preferujete – napríklad v určitom jazyku alebo vám inak uľahčili prezeranie)

• Analytické
Tieto cookies nám pomáhajú analyzovať, ako fungujú naše webové stránky z hľadiska chovania návštevníkov a podľa toho web prípadne prispôsobovať a meniť

• Marketingové
Pomocou týchto cookies môžeme my alebo tretie strany po vašej návšteve prispôsobiť ponuku našich služieb, táto ponuka sa vám potom môže zobrazovať aj mimo našich webových stránok

Konkrétne cookies a bližšie informácie priamo o nich nájdete v tabuľke v závere tejto časti. Nastavenie súhlasu s používaním cookies na webe www.flexigate.sk môžete vykonať na stránke "Nastavenie cookies".

Prečo môžeme cookies spracovávať

S technickými, funkčnými cookies môžeme pracovať na základe právnych predpisov. Bez nich by sme vám naše služby nemohli poskytovať.

Analytické cookies nám umožňuje spracovať tzv. oprávnený záujem. K takémuto spracovaniu vás ale samozrejme nesmieme akokoľvek nútiť a môžete proti nemu vzniesť tzv. námietku (kontaktné údaje uvádzame vyššie). Spracovanie týchto cookies môžete kedykoľvek zastaviť prehliadaním webových stránok v anonymnom režime, alebo zakázať v nastavení vášho prehliadača.

Marketingové cookies môžeme spracovávať na základe vášho súhlasu. Váš súhlas odvodzujeme z nastavenia vášho prehliadača. Spracovanie týchto cookies môžete kedykoľvek zastaviť prehliadaním webových stránok v anonymnom režime, alebo zakázať v nastavení vášho prehliadača.

Ako sa dá zabrániť využívaniu cookies

Cookies, ktoré zbierame za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na našich webových stránkach, sa posudzujú v podobe hromadného celku, teda v podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu návštevníka webu ako jednotlivca.

Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu sú vždy uchované iba po dobu nevyhnutne potrebnú pre jeho fungovanie. Aj vy sami si môžete v nastavení svojho prehliadača upraviť povolenie využívania súborov cookie tak, aby viac zodpovedalo vašim potrebám. Väčšina prehliadačov vám umožní prijať alebo vymazať všetky súbory cookie alebo dovoliť využívanie iba niektorých typov súborov cookie. Zamedziť ukladaniu súborov cookies do vášho koncového zariadenia môžete tak, že v nastavení svojho prehliadača zvolíte funkciu „nepovoľovať cookies“ („do not accept cookies“).

Viac k jednotlivým prehliadačom a výmazu/nastaveniu cookies:

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Seznam
Android
Safari
Microsoft Edge

Odmietnutie všetkých súborov cookies môže mať za následok funkčné obmedzenie určitých internetových stránok.

PREHĽAD POUŽÍVANÝCH COOKIES