PRODUKTY

Aké produkty podporuje FLEXIGATE?

V súčasnosti podporujeme kontrakty PpS.

Predaj kontraktu

(tzv. prevod kontraktu)

USE CASE

Poskytovateľ PpS má existujúci kontrakt s PPS, ktorý chce previesť na iného poskytovateľa PpS (napr. porucha zariadenia)

ZAKLADATEĽ AUKCIE

Poskytovatel SVR

ÚČASTNÍK AUKCIE

Poskytovateľ PpS

Nákup kontraktu

(tzv. prijatie kontraktu)

USE CASE

Poskytovateľ PpS chce prijať kontrakt od iného subjektu (napr. neuspel vo VK)

ZAKLADATEĽ AUKCIE

Poskytovateľ PpS

ÚČASTNÍK AUKCIE

Poskytovateľ PpS

PARAMETRE

Základné parametre produktov na platforme FLEXIGATE

Predmet aukcie

 • Predaj kontraktu (existujúci kontrakt s PPS)
 • Nákup kontraktu (existujúci kontrakt s PPS)

Obdobie

Spojitý interval OD a DO

(Napr. 1. 1. 2023 - 31. 3. 2023)

Pásmo

 • Pracovný deň
 • Pracovná noc
 • Nepracovný deň
 • Nepracovná noc
 • BASE
 • PEAK
 • OFFPEAK

Produkt

 • FCR
 • aFRR+
 • aFRR-
 • mFRR+
 • mFRR-

Ponúkané množstvo v MW

Je konštantné v čase (tzn. nie je možné nastaviť rôzne množstvo pre rôzne časové intervaly.

V prípade potreby môže poskytovateľ vytvoriť viac aukcií za rôzne časové obdobie a s rôznym množstvom resp. cenou.

Objemová deliteľnosť

Áno/Nie

Limitná cena

EUR / MWh

*voliteľný atribút

Uzávierka príjmu ponúk

Do kedy bude možné zadávať / rušiť ponuky.

Uzávierka vyhodnotenia

Informácie, do kedy musia byť ponuky platné.

Informácie z kontraktov s PPS

Cena existujúceho kontraktu, prípadne ID kontraktu.

Súkromná poznámka

Pre lepšiu identifikáciu aukcie / ponuky.